Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

81651


  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Tin hoạt động

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt tỷ lệ 1/500.

Tin khoa học công nghệ

Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  
Danh mục kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào các xã xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2020

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào các xã xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2020 (Ban hành kèm theo văn bản số 6736/UBND-NN ngày 30/11/2011 và văn bản số 1428/UBND-NN ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Thủ tục cấp phép đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Dự án có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng: do UBND huyện cấp thoả thuận địa điểm đầu tư.
- Dự án có mức vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng: do UBND tỉnh cấp thoả thuận địa điểm đầu tư.
Yêu cầu về bảo vệ môi trường:
- Đối với dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường .
- Đối với dự án đầu tư vào cụm công nghiệp: Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .


  BẢN ĐỒ QUY HOẠCH  


  TRANG TIN LIÊN KẾT  

  
KHU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ LẠT
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo- Phường 10 - Đà Lạt - Lâm Đồng;
Điện thoại: 063.3824943; Fax: 063.3824941;
Email: dalathtp@dalat.gov.vn